Wednesday, October 24, 2012

Tokoh Matematik

Eratosthenes
(274-194 S.M)
Eratosthenes dilahirkan di Mesir.
Sumbanganutamanya ialah pengiraan
panjang lilitan bumi. Nilai yang di
dapatinya adalah hampir 25000 batu,
tidak jauh dari nilai sekarang iaitu
24900 batu. Eratosthenes juga
mengatakan bahawa India bolehdi
datangi dengan belayar ke barat
(Pada masa itupelayaran ke India
hanya ke arah timur). Daripada
kesamaan air pasang dan air surut
di lautan Hindi dan lautan Atlantik,
Eratosthenes berpendapat kedua-dua
lautan itu mesti bercantum di selatan
benua Afrika.
Leornado Fibonacci
Dilahirkan di Pisa, Itali pada tahun
1175. Pada masa kecilnya dia berada
di Algeria bersama bapanya, seorang
saudagar. Dia belajar kira-kira
daripada seorang ahli matematik Arab.
Dia sangan tertarik kepada angka-
angka Hindu-Arab yang pada masa
itu belum dikenali di Eropah. Dalam
karyanya, "Liber Abaci", Fibonacci
memperkenalkan angka-angka Hindu-
Arab kepada orang Eropah. Walau
bagaimanapun, Fibonacci terkenal
pada hari ini sebab senarai Fibonacci
yangdiperolehi daripada satu masalah
dalam "Liber Abaci".
Senarai itu ialah : 1,1,2,3,5,8,13,21,..
Balise Pascal
(1623-1662 M)
Pascal ialah ahli matematik yang sangat
pintar. Semasa kecil lagi dia telah mem
buktikan dengansendirinya, bahawa
jumlah sudut-sudut dalam suatusegitiga
ialah 180o .Bila berusia 16 tahun, beliau
menjumpai satu teorem asas tentang
geometri.Sumbangan beliau yang utama
ialah ciptaan teorikebarangkalian.
Beliau juga membina mesin kira
yang pertama. Nama Pascal lebih di
kenali kerana suatu senarai nombor
yang dipanggil Segitiga Pascal.
Sebenarnya, senarai nombor ini telah
dikenali oleh seorang ahli matematik
dan penyair Arab yang masyhur, Omar
Khayyam hampir 550 tahun sebelum
masa Pascal. Seorang ahli matematik
Cina, Chu Shi Kei juga telah menyentuh
tentang senarai nombor ini dalam
sebuah bukunya dalam tahun 1300.


Dipetik dari TRIPOD

No comments:

Post a Comment